Nr postępowania: PERIG ZP.04.2023

        Młoteczno, 25.07.2023 r.

Nr postępowania: PERIG ZP.04.2023

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przewidzianym do realizacji przez Podwykonawców w zadaniu pn.: „Budowa systemu retencji wody pitnej w miejscowości Żelazna Góra wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne poprzez miejscowość Krzewno do miejscowości Gronówko w gminie Braniewo”

Termin składania ofert: 09.08.2023 r. godz. 1400

Termin otwarcia ofert: 09.08.2023 r. godz. 1415

Załączniki:

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Zapytania ofertowego

Data zamieszczenia 07.08.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert.

Data zamieszczenia 10.08.2023 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.