Nr postępowania: PERIG ZP.01.2024

Młoteczno, 21.05.2024 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa węgla kamiennego sortymentu miał i ekomiał do kotłowni budynków administrowanych przez PERIG Sp. z o. o. w sezonie grzewczym 2024/2025”

Termin składania ofert: 29.05.2024 r. godz. 1400

Termin otwarcia ofert: 29.05.2024 r. godz. 1415

Załączniki:

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nr postępowania: PERIG ZP.01.2024 została wyłączona

Komunikat w sprawie przydatności wody

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat w sprawie przydatności wody została wyłączona

Informacja w sprawie braku przydatności wody do spożycia

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja w sprawie braku przydatności wody do spożycia została wyłączona

Komunikat 6/2024

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat 6/2024 została wyłączona

Harmonogram prób wody na 2024 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Harmonogram prób wody na 2024 r. została wyłączona

NFORMACJA W SPRAWIE BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIĄGU PUBLICZNYM W MIEJSCOWOŚCI NOWA PASŁĘKA.

Nawiązując do decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie nr HK 9020.1.11.2024 z dnia 12.02.2024r., dotyczącej mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody oraz ponownych, przeprowadzonych równolegle (w dniu 08.02.2024r.), w niezależnym, akredytowanym laboratorium badań wody z wodociągu Nowa Pasłęka, Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o. Młoteczno 12a, 14–500 Braniewo złożyło za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie ponowne odwołanie do Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie.
Wyniki (drugich) przeprowadzonych równolegle badań również nie wykazały obecności w wodzie ani bakterii grupy coli ani chorobotwórczych enterokoków.
W ocenie Przedsiębiorstwa PERIG Sp. z o.o. nie ma mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody w wodociągu Nowa Pasłęka.
W związku z powyższym Przedsiębiorstwo PERIG ponownie poprosiło o niezwłoczne anulowanie decyzji HK 9020.1.11.2024, oraz przeprowadzenie ponownych badań wody.
Niezwłoczne anulowanie decyzji pozwoli na uniknięcie wysokich (być może niepotrzebnych) kosztów dostawy wody dla mieszkańców oraz powstających strat wśród przedsiębiorców w miejscowości Nowa Pasłęka.
W załączeniu przekazujemy kolejne (drugie) wyniki badań akredytowanego laboratorium Hamilton.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania NFORMACJA W SPRAWIE BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIĄGU PUBLICZNYM W MIEJSCOWOŚCI NOWA PASŁĘKA. została wyłączona

Komunikat 3/2024 dot. przydatności wody

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat 3/2024 dot. przydatności wody została wyłączona

Informacja w sprawie braku przydatności wody do spożycia

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja w sprawie braku przydatności wody do spożycia została wyłączona

Komunikat nr. 2/2024 dot. przydatności wody w m. Nowa Pasłęka

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat nr. 2/2024 dot. przydatności wody w m. Nowa Pasłęka została wyłączona

PERIG ZP.05.2023

Młoteczno, 01.09.2023 r.


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM, ZNAK SPRAWY: PERIG ZP.05.2023
Dostawa płyt drogowych betonowych
Termin składania ofert: 11.09.2023 r. godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: 11.09.2023 r. godz. 11:00.

Załączniki:
Data zamieszczenia 01.09.2023 r.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Data zamieszczenia 10.09.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert

Data zamieszczenia 12.09.2023 r.

Wynik postępowania

Data zamieszczenia 13.09.2023 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania PERIG ZP.05.2023 została wyłączona