Bez kategorii

PERIG ZP.02.2023

Młoteczno, 24.02.2023 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZNAK SPRAWY: PERIG ZP.02.2023 Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia

Read More