PERIG ZP.02.2023

Młoteczno, 24.02.2023 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZNAK SPRAWY: PERIG ZP.02.2023

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia kanalizacji.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4296681-b0ff-11ed-9236-36fed59ea7dd

Termin składania ofert: 28.03.2023 r. godz. 9:00.

Termin otwarcia ofert: 28.03.2023 r. godz. 12:00.

Załączniki:

Data zamieszczenia 24.02.2023 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.