Nr postępowania: PERIG ZP.04.2023

        Młoteczno, 25.07.2023 r.

Nr postępowania: PERIG ZP.04.2023

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przewidzianym do realizacji przez Podwykonawców w zadaniu pn.: „Budowa systemu retencji wody pitnej w miejscowości Żelazna Góra wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne poprzez miejscowość Krzewno do miejscowości Gronówko w gminie Braniewo”

Termin składania ofert: 09.08.2023 r. godz. 1400

Termin otwarcia ofert: 09.08.2023 r. godz. 1415

Załączniki:

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Zapytania ofertowego

Data zamieszczenia 07.08.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert.

Data zamieszczenia 10.08.2023 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nr postępowania: PERIG ZP.04.2023 została wyłączona

Nr postępowania: PERIG ZP.03.2023

Młoteczno, 19.06.2023 r.

Nr postępowania: PERIG ZP.03.2023

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Dostawa węgla kamiennego sortymentu miał do kotłowni budynków administrowanych przez PERIG Sp. z o. o. w 2023 r.

Termin składania ofert: 27.06.2023 r. godz. 1400

Termin otwarcia ofert: 27.06.2023 r. godz. 1415

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert.

Data zamieszczenia 27.06.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Data zamieszczenia 30.06.2023 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nr postępowania: PERIG ZP.03.2023 została wyłączona

UWAGA

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania UWAGA została wyłączona

Nr postępowania: PERIG ZO.02.2023

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

Wyposażenie firmy w zbiornik retencyjny zabezpieczający płynność dostaw wody pitnej z ujęcia w Gronowie

Termin składania ofert: 18.04.2023 r. godz. 14:00.

Termin otwarcia ofert: 18.04.2023 r. godz. 14:15.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert

Data zamieszczenia 19.04.2023 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nr postępowania: PERIG ZO.02.2023 została wyłączona

PERIG ZP.02.2023

Młoteczno, 24.02.2023 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZNAK SPRAWY: PERIG ZP.02.2023

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia kanalizacji.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4296681-b0ff-11ed-9236-36fed59ea7dd

Termin składania ofert: 28.03.2023 r. godz. 9:00.

Termin otwarcia ofert: 28.03.2023 r. godz. 12:00.

Załączniki:

Data zamieszczenia 24.02.2023 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania PERIG ZP.02.2023 została wyłączona

Nr postępowania: PERIG ZP.01.2023

Młoteczno, 05.01.2023 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa węgla kamiennego sortymentu miał i ekomiał do kotłowni budynków administrowanych przez PERIG Sp. z o. o. w I półroczu 2023 r.”

Termin składania ofert: 13.01.2023 r. godz. 1400

Termin otwarcia ofert: 13.01.2023 r. godz. 1415

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert.

Data zamieszczenia 16.01.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Data zamieszczenia 17.01.2023 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nr postępowania: PERIG ZP.01.2023 została wyłączona

Postępowania: PERIG ZP.07.2022

Młoteczno, 27.10.2022 r.

Nr postępowania: PERIG ZP.07.2022

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby PERIG Sp. z o. o. w 2023 r. II postępowanie”

Termin składania ofert: 04.11.2022 r. godz. 1400

Termin otwarcia ofert: 04.11.2022 r. godz. 1415

Załączniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Data zamieszczenia 07.11.2022 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Postępowania: PERIG ZP.07.2022 została wyłączona

Nr postępowania: PERIG ZP.06.2022

Młoteczno, 17.10.2022 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa węgla kamiennego sortymentu miał i ekomiał do kotłowni budynków administrowanych przez PERIG Sp. z o. o. w 2022 r.”

Termin składania ofert: 25.10.2022 r. godz. 1400

Termin otwarcia ofert: 25.10.2022 r. godz. 1415

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert.

Data zamieszczenia 26.10.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Data zamieszczenia 02.11.2022 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nr postępowania: PERIG ZP.06.2022 została wyłączona

ZNAK SPRAWY: PERIG ZP.05.2022

Młoteczno, 05.10.2022 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM, ZNAK SPRAWY: PERIG ZP.05.2022

Dostawa płyt drogowych betonowych

Termin składania ofert: 13.10.2022 r. godz. 13:00.

Termin otwarcia ofert: 13.10.2022 r. godz. 13:30.

Załączniki:

Data zamieszczenia 05.10.2022 r.

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SWZ

Data zamieszczenia 07.10.2022 r.

Data zamieszczenia 11.10.2022 r.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Data zamieszczenia 12.10.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia 14.10.2022 r.

Data zamieszczenia 21.10.2022 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania ZNAK SPRAWY: PERIG ZP.05.2022 została wyłączona

Nr postępowania: PERIG ZP.04.2022

Młoteczno, 12.09.2022 r.

Nr postępowania: PERIG ZP.04.2022

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Dostawa węgla kamiennego sortymentu miał i ekomiał do kotłowni budynków administrowanych przez PERIG Sp. z o. o. w sezonie grzewczym 2022/2023

Termin składania ofert: 20.09.2022 r. godz. 1400

Termin otwarcia ofert: 20.09.2022 r. godz. 1415

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert.

Data zamieszczenia 21.09.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Data zamieszczenia 23.09.2022 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Data zamieszczenia 06.10.2022 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nr postępowania: PERIG ZP.04.2022 została wyłączona