Nr postępowania: PERIG ZP.04.2022

Młoteczno, 12.09.2022 r.

Nr postępowania: PERIG ZP.04.2022

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Dostawa węgla kamiennego sortymentu miał i ekomiał do kotłowni budynków administrowanych przez PERIG Sp. z o. o. w sezonie grzewczym 2022/2023

Termin składania ofert: 20.09.2022 r. godz. 1400

Termin otwarcia ofert: 20.09.2022 r. godz. 1415

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert.

Data zamieszczenia 21.09.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Data zamieszczenia 23.09.2022 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Data zamieszczenia 06.10.2022 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nr postępowania: PERIG ZP.04.2022 została wyłączona

Nr postępowania: PERIG ZP.03.2022

Młoteczno, 06.09.2022 r.

Nr postępowania: PERIG ZP.03.2022

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby PERIG Sp. z o. o. w 2023 r.”

Termin składania ofert: 14.09.2022 r. godz. 1400

Termin otwarcia ofert: 14.09.2022 r. godz. 1415

Załączniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Data zamieszczenia 19.09.2022 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nr postępowania: PERIG ZP.03.2022 została wyłączona

Opłaty za wodę i ścieki

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Opłaty za wodę i ścieki została wyłączona

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, ZNAK SPRAWY: PERIG ZO.07.2022

Młoteczno, 19.07.2022 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, ZNAK SPRAWY: PERIG ZO.07.2022

Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych na terenie Gminy Braniewo

Termin składania ofert: 27.07.2022 r. godz. 13:00.

Termin otwarcia ofert: 27.07.2022 r. godz. 13:15.

Załączniki:

Data zamieszczenia 19.07.2022 r.

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Zapytania ofertowego

Data zamieszczenia 22.07.2022 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, ZNAK SPRAWY: PERIG ZO.07.2022 została wyłączona

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM

Młoteczno, 11.05.2022 r.
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM, ZNAK SPRAWY: PERIG ZP.02.2022
Wykonanie instalacji wewnętrznych wod. – kan. i centralnego ogrzewania w trzech budynkach świetlic gminnych w Gminie Braniewo

Termin składania ofert: 26.05.2022 r. godz. 13:00.
Termin otwarcia ofert: 26.05.2022 r. godz. 13:30.

Załączniki:
Data zamieszczenia 11.05.2022 r.

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SWZ

Data zamieszczenia 13.05.2022 r.

Data zamieszczenia 20.05.2022 r.

Data zamieszczenia 24.05.2022 r.

Data zamieszczenia 25.05.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert.

Data zamieszczenia 27.05.2022 r.

Data zamieszczenia 01.06.2022 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM została wyłączona

Informacja w sprawie dostawy wody Ułowo, Cielętnik i Podgórze

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja w sprawie dostawy wody Ułowo, Cielętnik i Podgórze została wyłączona

Uwaga zmian terminu przerwy w dostawie wody

Zaszufladkowano do kategorii Start | Możliwość komentowania Uwaga zmian terminu przerwy w dostawie wody została wyłączona

Staż z urzędu pracy: PRACOWNIK BIUROWY

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Staż z urzędu pracy: PRACOWNIK BIUROWY została wyłączona