ZNAK SPRAWY: PERIG ZP.05.2022

Młoteczno, 05.10.2022 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM, ZNAK SPRAWY: PERIG ZP.05.2022

Dostawa płyt drogowych betonowych

Termin składania ofert: 13.10.2022 r. godz. 13:00.

Termin otwarcia ofert: 13.10.2022 r. godz. 13:30.

Załączniki:

Data zamieszczenia 05.10.2022 r.

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SWZ

Data zamieszczenia 07.10.2022 r.

Data zamieszczenia 11.10.2022 r.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Data zamieszczenia 12.10.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia 14.10.2022 r.

Data zamieszczenia 21.10.2022 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.