POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM

Młoteczno, 11.05.2022 r.
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM, ZNAK SPRAWY: PERIG ZP.02.2022
Wykonanie instalacji wewnętrznych wod. – kan. i centralnego ogrzewania w trzech budynkach świetlic gminnych w Gminie Braniewo

Termin składania ofert: 26.05.2022 r. godz. 13:00.
Termin otwarcia ofert: 26.05.2022 r. godz. 13:30.

Załączniki:
Data zamieszczenia 11.05.2022 r.

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SWZ

Data zamieszczenia 13.05.2022 r.

Data zamieszczenia 20.05.2022 r.

Data zamieszczenia 24.05.2022 r.

Data zamieszczenia 25.05.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert.

Data zamieszczenia 27.05.2022 r.

Data zamieszczenia 01.06.2022 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.