Bez kategorii

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM

Młoteczno, 11.05.2022 r.POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM, ZNAK SPRAWY: PERIG ZP.02.2022Wykonanie instalacji wewnętrznych wod. – kan. i centralnego ogrzewania w trzech budynkach świetlic

Read More